Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

大发888客户端

2018-11-09

Другизадължения1246971296Задължениякъмрезидентиизвъневрозоната,деноминиранивевро26963461997Задължениякъмрезидентивeврозоната,деноминиранивчуждестраннавалута51792858Задължениякъмрезидентиизвъневрозоната,деноминиранивчуждестраннавалута999487。